Ми у соціальних мережах:
Главная Новости Новини вузу Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених
Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених
02.03.2016 Новини вузу Перегляди: 753

Шановні студенти, молоді вчені, аспіранти, викладачі, представники підприємств та установ!

Оргкомітет конференції запрошує Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств», яка відбудеться 21 квітня 2016 року в Кіровоградському національному технічному університеті.

Скачати інформаційний лист

Організаційний комітет конференції

Левченко О.М., д.е.н., проф., проректор з наукової роботи Кіровоградського національного технічного університету,  голова оргкомітету;

Семикіна М.В., д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки та організації виробництва Кіровоградського національного технічного університету, заступник голови оргкомітету;

Ведерніков М.Д., д.е.н., проф., завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці Хмельницького національного університету;

Грішнова О.А., д.е.н., проф., професор кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Гонтарева І.В., д.е.н., проф., професор кафедри економіки підприємства і менеджменту Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;

Гончар О.І., д.е.н., доц., професор кафедри економіки підприємства і підприємництва Хмельницького національного університету;

Костишина Т.А., д.е.н., проф., завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава;

Пасєка С.Р., д.е.н., проф., завідувач кафедри туризму і готельно-ресторанної справи Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;

Федосенко Л.В., к.е.н., доц., доцент кафедри фінансів та кредиту Гомельського державного університету імені Франциска Скорини, м. Гомель, Республіка Білорусь.

Вимоги до оформлення тез

1. Обсяг тез – 2-3 повні сторінки формату А4 зі списком літератури. Використання графічного матеріалу, формул у тезах повинно бути мінімальним.

2. Поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, абзац 5 знаків, шрифт: Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - 1,5.

3. Порядок розміщення тез:

- зверху справа ініціали та прізвища автора (авторів);

- науковий ступінь, вчене звання, посада, назва навчального закладу, місто, країна;

- для студентів вказується ініціали та прізвище наукового керівника;

- нижче через інтервал по центру друкується заголовок тез (напівжирним шрифтом);

- нижче через інтервал – текст, а потім через інтервал – список літератури не менше 3 джерел.

Кількість авторів тез - не більше трьох.

4. Формули повинні бути виконані у редакторі формул, рисунки згруповані.

5.Електронний варіант тез надсилається на адресу організаційного комітету конференції.

6. Назва файлу починається з прізвища першого автора (наприклад: «Петренюк тези»).

Відповідальність за якість тез і достовірність даних покладається на авторів.

Робочі мови конференції:

українська, англійська, російська.

Умови участі в конференції

Тези доповіді мають містити:

  • стисле обґрунтування актуальності наукової проблеми, ступеня її вивченості в науковій літературі;
  • мету дослідження;
  • виклад основних результатів;
  • висновки та пропозиції;
  • список літератури (не менше 3 джерел).

До 1 квітня 2016 р. на електронну адресу  оргкомітету необхідно надіслати два файли, назва яких починається з прізвища автора:

  1. Заявка учасника конференції;
  2. Тези доповіді.

Організаційний внесок із розрахунку 30 грн. за одну сторінку призначений покривати витрати на підготовку макету збірника тез, редагування та видання збірника доповідей учасників конференції. Про додаткові витрати на пересилання збірника в інші міста України повідомимо окремо.

Реквізити для внесення платежу будуть повідомлені автору після підтвердження прийняття матеріалів до включення у збірку організаційним комітетом.

Оплата оргвнеску підтверджується надсиланням на електронну адресу оргкомітету третього файлу з прізвищем автора – електронна копія квитанції про сплату оргвнеску.

За бажанням можна обмежитися електронною версією збірника тез, не сплачуючи оргвнесок.

У разі потреби можливе бронювання місць у готелі або гуртожитку. Вартість проїзду, харчування та проживання учасники конференції сплачують самостійно.


© 2013-2015 Кіровоградський національний технічний університет.Вхід
Всі права захищені. Хостинг від uCoz

При використанні матеріалів сайта посилання на сайт обовязкова.
Специальные возможности сайта: