Ми у соціальних мережах:
Главная Новости Новини вузу Міжнародна науково-практична конференція
Міжнародна науково-практична конференція
02.03.2016 Новини вузу Перегляди: 668

Шановні науковці, докторанти, аспіранти, викладачі, представники підприємств та установ!

Оргкомітет конференції, кафедра економіки та організації виробництва КНТУ запрошують Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції

«Пріоритети розвитку підприємств   у ХХІ столітті»,

яка відбудеться 12 квітня 2016 року в КНТУ.

Скачати інформаційний лист

Організаційний комітет конференції

Голова оргкомітету конференції:

Левченко О. М., д.е.н., проф., проректор з наукової роботи Кіровоградського національного технічного університету.

Заступник голови оргкомітету:

Семикіна М. В., д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки та організації виробництва Кіровоградського національного технічного університету.

Члени оргкомітету конференції:

Ведерніков М. Д., д.е.н., проф., завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці Хмельницького національного університету;

Грішнова О. А., д.е.н., проф., професор кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Гонтарева І.В., д.е.н., проф., професор кафедри економіки підприємства та менеджменту Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;

Гончар О.І., д.е.н., доц., професор кафедри економіки підприємства і підприємництва Хмельницького національного університету;

Костишина Т.А., д.е.н., проф., завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;

Лучик  С.Д., д.е.н., проф., завідувач кафедри обліку і аудиту Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ;

Пасєка С. Р., д.е.н., проф., завідувач кафедри туризму і готельно-ресторанної справи Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;

Трусевич А. М., д.е.н., доц.,  доцент кафедри економічних наук Бєльцького державного університету імені "Алеко Руссо" (Молдова);

Федосенко Л.В., к.е.н., доц., доцент кафедри фінансів та кредиту Гомельського державного університету імені Франциска Скорини (Білорусь).

Вимоги до оформлення тез

1. Обсяг тез – 3 повні сторінки формату А4 зі списком літератури. Використання графічного матеріалу, формул у тезах повинно бути мінімальним.

2. Поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, абзац 5 знаків, шрифт: Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - 1,5.

3. Порядок розміщення тез:

- зверху справа ініціали та прізвища автора (авторів);

- науковий ступінь, вчене звання, посада, назва навчального закладу, місто, країна;

- для студентів, які навчаються в магістратурі,  вказуються ініціали та прізвище наукового керівника;

- нижче через інтервал по центру друкується заголовок тез (напівжирним шрифтом);

- нижче через інтервал – текст, а потім через інтервал – список літератури (не менше 5 джерел).

Кількість авторів тез -– не більше двох.

4. Формули повинні бути виконані у редакторі формул, малюнки згруповані.

5.Електронний варіант тез надсилається на адресу організаційного комітету конференції.

6. Назва файлу починається з прізвища першого автора (наприклад: «Миколайчук  тези»).

Відповідальність за якість тез і достовірність даних покладається на авторів.

Робочі мови конференції:  українська, англійська, російська.

Умови участі У конференції

Тези доповіді мають містити:

  • стисле обґрунтування актуальності наукової проблеми;
  • мету дослідження;
  • виклад основних результатів;
  • висновки та пропозиції;
  • список літератури.

До 15 березня 2016 р. на електронну адресу  оргкомітету необхідно надіслати два файли, назва яких починається з прізвища автора:

  1. Заявка учасника конференції;
  2. Тези доповіді.

Організаційний внесок (30 грн. за одну сторінку) призначений покривати витрати на підготовку макету збірника тез, редагування та видання матеріалів конференції.

Реквізити для внесення платежу будуть повідомлені автору після підтвердження прийняття матеріалів до включення у збірку організаційним комітетом. Оплату оргвнеску просимо підтвердити направленням на електронну адресу оргкомітету третього файлу з прізвищем автора – електронну копію квитанції про сплату оргвнеску.

 


© 2013-2015 Кіровоградський національний технічний університет.Вхід
Всі права захищені. Хостинг від uCoz

При використанні матеріалів сайта посилання на сайт обовязкова.
Специальные возможности сайта: