Ми у соціальних мережах:

Умови прийому до вищих навчальних закладів в 2018 році

Правила прийому до ЦНТУ в 2018 році

Терміни прийому документів:
Бакалавр (на базі повної загальної середньої освіти): 
Бакалавр (на базі ОКР "молодший спеціаліст): 
Магістр: 
Терміни проведення вступних випробувань (тестування): 
Бакалавр (на базі ОКР "молодший спеціаліст"): 
додатковий іспит з фаху - 
іспит з фаху - 
Магістр: 
додатковий іспит з фаху - 
іспит з іноземної мови, іспит з фаху - 

Перелік спеціальностей та спеціалізацій: 
1. Публічне управління та адміністрування (спеціалізація «Адміністративний менеджмент»)
2. Менеджмент (спеціалізації «Управління фінансово-економічною безпекою», «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»)
3. Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (спеціалізація «Документознавство та інформаційна діяльність»)
4. Економіка (спеціалізації «Економіка підприємства», «Управління персоналом і економіка праці»)
5. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (спеціалізація «Організація комерційної діяльності у сфері послуг та торгівлі», «Економіка та організація бізнесу»)
6. Міжнародні економічні відносини (спеціалізація «Міжнародна економіка»)

 

Перелік документів для вступу:

1. Заява (заповнюється в приймальній комісії).
2. Документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього.
3. Чотири кольорові фотокартки розміром 3x4 см.
4. Копія довідки податкового органу про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи-платника податку.
5. Паспорт, військовий квиток (посвідчення про приписку до призивної дільниці).
6. Документи, що підтверджують право на вступ поза конкурсом (за наявності).
7. Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).
За детальнішою інформацією звертайтеся:
Тел.: (0522) 39-05-25; 050-487-12-53; 095-012-98-19
25030, м. Кропивницький, просп. Університетський, 8, к. 460 (ФЕМ КНТУ) 
E-mail: fem-kntu@i.ua