Ми у соціальних мережах:

Сочинська-Сибірцева Ірина Миколаївна

 кандидат економічних наук, доцент кафедри «Економіка праці та менеджмент»

 Народилась 09.08.1969 року. Закінчила   Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування у 1991 р., отримала спеціальність «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності» (диплом спеціаліста з відзнакою ЗВ №808635  від 12 червня 1991 р.).

 Науковий ступінь кандидат економічних наук за спеціальністю 08.09.01–демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика отримала у 1998р. Тема кандидатської дисертації: «Система вдосконалення організації та нормування праці  управлінського персоналу підприємств (за матеріалами підприємств машинобудування)».

 З 2002р. працює доцентом кафедри економіки праці та менеджменту Кіровоградського національного технічного університету. Має 56 публікацій, з них 40 наукових  (в т. ч. 36 у фахових виданнях і 4 монографії) та 16 навчально-методичного  характеру.

 У 2013 році підготувала кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами.

 Є науковим керівником 2 аспірантів за спеціальністю 08.00.07. 

 Регулярно підвищує кваліфікацію у Міжнародному інституті бізнесу та департаменті соціального захисту населення Кіровоградської облдержадміністрації.

Дисципліни:

Управління персоналом; Креативні методи управління персоналом; Креатологія та системний підхід

Google Академія           ORCID

 

Коваленко Сніжана Володимирівна

Асистент кафедри економіки праці та менеджменту.

Народилася 10 листопада 1985 року в м. Кіровоград.

У 2008 р. закінчила Міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю «Управління персоналом і економіка праці», здобула кваліфікацію економіста, менеджера персоналу.

У 2009 р. закінчила Кіровоградський національний технічний університет за спеціальністю «Адміністративний менеджмент», здобула кваліфікацію магістра з адміністративного менеджменту.

З 2010 по 2013 рр. навчалась в аспірантурі за спеціальністю 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, Кіровоградського національного технічного університету. Тема дисертаційного дослідження: «Державне регулювання трудового потенціалу в аграрному секторі економіки».

З 2013 р. по теперішній час працює асистентом кафедри економіки праці та менеджменту Кіровоградського національного технічного університету.

Автор понад 14 наукових та навчально-методичних праць.

Google Академія           ORCID

 

Натальченко Владислава Олександрівна

 кандидат економічних наук, старший викладач кафедри «Економіка праці та менеджмент»

 Народилася 06.05.1984 року в м. Кіровоград

 У 2006 р. закінчила Кіровоградський національний технічний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій» , кваліфікаційний рівень – магістр..

 Кандидат економічних наук з 2014 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К 23.073.03 Кіровоградського національного технічного університету (диплом ДК №  020517 від 03 квітня 2014 р.).

 Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 8 років, весь час у Кіровоградському національному технічному університеті.

 Сфера наукових інтересів:

 державне регулювання, менеджмент, маркетинг

 Дисципліни:

 Соціальна відповідальність; Міжнародний менеджмент Стратегічне управління; Державне та регіональне управління; Менеджмент та маркетинг в с/г виробництві; Менеджмент та маркетинг у машинобудуванні; Стратегічний менеджмент.

Google Академія           ORCID

 

Орлова Анна Анатоліївна

 кандидат економічних наук, доцент кафедри «Економіка праці та менеджмент»

 Народилася 23.11.1986 р. у м. Кіровоград

 Орлова А.А у 2008 р. закінчила Кіровоградський національний технічний університет за спеціальністю «Міжнародна економіка», кваліфікаційний рівень – магістр (диплом з відзнакою).

 З вересня 2007 р. по листопад 2009 р. працювала на кафедрі обліку і аудиту в Кіровоградському інституті регіонального управління та економіки.

 З листопада 2009 р. по листопад 2012 р. навчалася в аспірантурі КНТУ за спеціальністю «Демографія, економіка праці, соціальна економіка та політика».

 З січня 2010 р. працювала за сумісництвом на посаді асистента кафедри економіки та організації виробництва, де проводила практичні заняття з дисциплін «Економіка підприємства» та «Економіка праці та соціально-трудові відносини». У листопаді 2012 р. прийнята на посаду асистента кафедри економіки та організації виробництва.

 У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством (диплом ДК № 013412).

 З вересня 2014 р. працює на кафедрі економіки праці та менеджменту на посаді доцента.

 Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації – 8 років.

 Сфера наукових інтересів:

 професійна освіта, трудовий потенціал, людський капітал

Дисципліни: Організаційне проектування; Управління фінансовими ризиками та економічна безпека; Управління потенціалом підприємства; Логістика; Ціноутворення; Основи бізнесу; Основи підприємницької діяльності; Банківська справа; Податкова система; Економіка праці та соціально-трудові відносини; Міжнародна економіка; Менеджмент.

Google Академія           ORCID

 

Немченко Тетяна Анатоліївна

 асистент кафедри економіки праці та менеджменту

 Народилась 14.04.1989 року

 2006 – 2010: Кіровоградський національний технічний університет, факультет економіки та менеджменту. Отримано диплом бакалавра з менеджменту організацій з відзнакою.

 2010 – 2011: Кіровоградський національний технічний університет, факультет економіки та менеджменту. Отримано диплом  магістра з менеджменту організацій з відзнакою.

 2011 – 2014: Кіровоградський національний технічний університет, аспірантура за спеціальністю 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка та політика».

 2013 – 2015 - Кіровоградський національний технічний університет, кафедра «Економіка праці та менеджмент», асистент.

 Сфера наукових інтересів:

 Вдосконалення механізму використання трудового потенціалу

 Викладання практичних занять з дисциплін:

 Маркетинг; Мотивація персоналу; Мотивування персоналу; Менеджмент; Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки; Логістика

Google Академія           ORCID

 

Савіцька Інна Миколаївна

 Аспірант, асистент кафедри економіки праці та менеджменту

 Народилася 11.08.1987 року.

 З 2004 по 2010 рр. навчалася в Кіровоградському державному педагогічному  університеті імені Володимира Винниченка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська)» та  здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови та зарубіжної літератури.

 У 2010 році закінчила Кіровоградський національний технічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Адміністративний менеджмент» та здобула кваліфікацію магістра з адміністративного менеджменту.

 З 2014 р. і по теперішній час навчається в аспірантурі за спеціальністю 08.00.03 - економіка та управління національним господарством.

 Тема дисертаційного дослідження: «Державні механізми регулювання інноваційного розвитку людського капіталу в аграрному секторі економіки».

Сфера наукових інтересів: людський капітал, робоча сила, трудовий потенціал, професійне навчання працівників, трудові ресурси

Google Академія           ORCID

 

Яцун Ольга Володимирівна

 Аспірант, асистент кафедри економіки праці та менеджменту

 Народилася 18.12.1990 року в м. Кіровоград.

 У 2013 р. закінчила Кіровоградський національний технічний університет за спеціальністю «Фінанси і кредит» та здобула кваліфікацію магістра.

 З 2013 р. і по теперішній час навчається в аспірантурі за спеціальністю 08.00.03 - економіка та управління національним господарством. Тема дисертаційного дослідження: «Удосконалення механізму державного регулювання професійного розвитку  працівників в Україні».

 Автор понад 10 наукових та навчально-методичних праць.

 Сфера наукових інтересів: професійний розвиток кадрів, управління конкурентоспроможністю персоналу,  професійне навчання працівників

 Дисципліни: Стратегічне управління; Людський розвиток; Комунікативні процеси в навчанні; Методика викладання економіки

Google Академія           ORCID