Ми у соціальних мережах:

Кафедра суспільних наук, інформаційної та архівної справи

Орлик Василь Михайлович

Завідувач кафедри, доктор історичних наук, професор

У 1994 р. закінчив з відзнакою історичний факультет Кіровоградського державного педагогічного інституту імені О.С. Пушкіна. У 2002 р. закінчив юридичний факультет Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України за спеціальністю «Правознавство» (спеціалізація державне та фінансове право).

Кандидат історичних наук з 1998 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вчене звання доцента присвоєно 2002 р.

Доктор історичних наук з 2008 р. Докторську дисертацію «Податкова політика уряду Російської імперії в кінці XVIII – середині ХІХ ст.» захистив у спеціалізованій вченій раді Інституту історії України НАН України, за двома спеціальностями: історія України – 07.00.01 та всесвітня історія – 07.00.02. Вчене звання професора присвоєно 2010 р.

Заступник голови секції «Суспільні та гуманітарні науки» Придніпровського наукового центру НАН України і МОН України. Член спеціалізованих рад по захисту дисертацій – у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

З 2011 р. член експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України з історичних наук. У 2011-2014 рр. був членом експертної ради з освіти при Державній акредитаційної комісії України з ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів.

Член редколегій ряду фахових видань, у тому числі й зарубіжних (Nowa Ukraina, Biuletyn Numizmatyczny, Białostockie Teki Historyczne). Підготував 5 кандидатів та 4 доктора історичних наук.

Сфера наукових інтересів: дослідження проблем економічної історії, зокрема, фінансової політики та грошового обігу XІІ–XІX ст., середньовічна нумізматика, методологія наукових досліджень.

Дисципліни: Для ОКР «бакалавр» – Історія України, Науково-дослідна робота; для ОКР «магістр» – Спеціальні історичні дисципліни, Методологія документознавчих досліджень.

Google Академія  ORCID

 

Скловський Ігор Зіновійович

доктор філософських наук, професор

У 1968 р. закінчив Удмуртський державний педагогічний інститут за спеціальністю « Історія та суспільствознавство », кваліфікаційний рівень – вчитель-методист середньої школи.

Доктор філософських наук з 2014 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 41.053.02 Державного вищого навчального закладу Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського.

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 45 років, в тому числі у Кіровоградському національному технічному університеті – 31 рік.

Сфера наукових інтересів:

Етно-соціальний потенціал української політичної нації, духовний розвиток осіб з обмеженими фізичними можливостями, соціальний капітал української духовної еліти, інноваційна діяльність у сфері етно-національних відносин, філософія освіти.

Дисципліни:

Філософія, соціологія у посттоталітарному часі та просторі, релігієзнавство, політологія, українська та зарубіжна культура, філософські проблеми документознавства.

Google Академія

 

Бондаренко Ганна Семенівна

старший викладач, заступник завідувача кафедри

У 1985 році закінчила Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна за спеціальністю «Українська мова та література».

1985 – 1993 рр. – викладач, старший викладач кафедри української літератури Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О.С. Пушкіна

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації – 30 років.

Сфера наукових інтересів: філософія художнього мислення.

Дисципліни: Українська мова за професійним спрямуванням. Стилістика. Наукове редагування

 

Бабич Тетяна Валеріївна

кандидат філологічних наук, доцент

 У 1995 р. закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет  ім.  В. Винниченка за спеціальністю «вчитель української мови».

 Кандидат філологічних наук з 2010р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

 Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 19 років, весь час у Кіровоградському національному технічному університеті

 Сфера наукових інтересів:

 Семантика мови художнього тексту, семантичні трансформації мовних одиниць у контексті поетичних творів, інноваційні зміни слів

 Дисципліни: Українська мова (професійного спрямування), організація діяльності інформаційних установ, менеджмент інформаційних продуктів і послуг, основи маркетингу, основи психології, психологія управління, політологія, документаційне забезпечення діяльності установ

 

Барабаш Вікторія Анатоліївна

кандидат педагогічних наук, доцент

У 1988р. закінчила Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О. С. Пушкіна за спеціальністю «Українська мова та література».

 Кандидат педагогічних наук з 2013 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К 74.053.01 Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

 Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 18 років, весь час у Кіровоградському національному технічному університеті.

 Сфера наукових інтересів:  громадянське виховання студентської молоді.

Дисципліни: Українська мова за професійним спрямуванням; Документознавство; Документна лінгвістика; Риторика; Педагогіка вищої школи; Методика викладання у вищій школі.

Google Академія

 

Бондаренко Олександр Володимирович

кандидат історичних наук, доцент

У 1974 р. закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка) за спеціальністю «історія».

Кандидат історичних наук з 1986 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді при Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка 28 березня 1986 р. (протокол № 59).

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 35 років, весь час у Кіровоградському національному технічному університеті.

Сфера наукових інтересів:

історіографія міст українських губерній Російської імперії в 1775–1870 рр.

Дисципліни: Історія України; Історія та культура України; Історичний досвід державного управління в Україні

 

Коломієць Олена Борисівна

кандидат педагогічних наук, доцент

У 1986 р. закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка  за спеціальністю ˝Історія˝.

Кандидат педагогічних наук з 2004 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К 26.456.01 Інституту вищої освіти Академії педагогічних наук України.

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 29 років, весь час у Кіровоградському національному технічному університеті.

Сфера наукових інтересів: гуманізація та гуманітаризація вищої технічної освіти.

Дисципліни: ˝ІсторіяУкраїни˝, ˝Історія української культури˝, ˝Культурологія˝, ˝Етика і психологія ділового спілкування˝, ˝Аналітико-синтетична переробка документної інформації˝.

 

Куликовський Сергій Борисович

кандидат філософських наук, доцент

У 1982 р. закінчив Київський національний університет за спеціальністю «Науковий комунізм», отримав кваліфікацію «Філософ – викладач наукового комунізму».

 Кандидат філософських наук з 1989 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету по проблемі формування соціально-політичної відповідальності особи.

 Стаж науково-педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 33 роки, весь час у Кіровоградському національному технічному університеті.

 Сфера наукових інтересів:  громадянське суспільство та держава: проблеми становлення в Україні.

Дисципліни: Політологія; Соціологія.

 

Линченко Максим Дмитрович

кандидат філософських наук, доцент, заступник декана ФЕМ з профорієнтаційної роботи

У 2002 р. закінчив Кіровоградський державний педагогічний  університет ім. В. Винниченка  за спеціальністю ˝Історія˝.

Кандидат філософських наук з 2007 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді філософського факультету Київського національного університету Тараса Шевченка.

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 13 років, з 2008 р. -  у Кіровоградському національному технічному університеті.

Сфера наукових інтересів: історія української філософії.

Дисципліни: "Філософія", "Основи філософського пізнання".

 

Лукашевич Олександр Анатолійович

кандидат історичних наук, доцент

У 1981 р. закінчив  Сімферопольський державний університет імені М. В. Фрунзе, за спеціальністю «Історик. Викладач історії та суспільствознавства», кваліфікаційний рівень-спеціаліст.

Кандидат історичних наук з  1995 р. Дисертацію захистив  у  спеціалізованій вченій раді  К 022.01.01  Всеросійського науково-дослідного інституту документознавства та архівної справи.

У 2010 році  за дорученням  ВАК України спеціалізована вчена рада  Українського  науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства  провела переатестацію та присудила науковий ступінь кандидата історичних наук за спеціальністю 27.00.02 – документознавство, архівознавство.

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІУ рівня акредитації -26 років, у т.ч. 1988-1995 рр. - старший викладач  кафедри  історії Кіровоградського державного педагогічного університету,  1995-1996 рр. - старший викладач Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки, а з 1996 р. - викладач у Кіровоградському національному технічному університеті.

Сфера наукових інтересів:

історія діловодства, теорія і методика джерелознавства, історія України та Росії ХУІІІст., теорія історичної науки

Дисципліни: Вступ до фаху; Адміністративне та трудове право; Філософія наукового пізнання; Консалтинг; Діловодство; Документне забезпечення прав громадян; Кадровий менеджмент; Теорія прийняття рішень; Європейська цивілізація і Україна; Організація референтно-офісної роботи; Інформаційне право.

Google Академія   ORCID
 

Орлик Світлана Владиславівна

кандидат економічних наук, доцент

У 1991 р. закінчила Полтавський кооперативний інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності».

 Кандидат економічних наук з 2013 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 26.176.01 Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки.

В період з 1992 року по 1 вересня 2013 року працювала начальником відділу Головного управління Міністерства доходів і зборів України в Кіровоградській області, спеціальне звання Радника І-рангу державної податкової служби України.

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 8 років (в т.ч. за сумісництвом), із них 3 роки у Кіровоградському національному технічному університеті.

 Сфера наукових інтересів:

 Економічна історія(податкова система, грошовий обіг) країн Центральної та Східної Європи ХVIII – початку XX століття та історія економічної думки.

 Дисципліни: Економічна теорія, Економіка інформаційної сфери,  Інформаційний менеджмент, Державне управління, Основи бізнесу, Громадські зв’язки в органах державного управління, Організація державного апарату України.

Google Академія 

 

Стежко Зоя Василівна

кандидат філософських наук, доцент

В 1973р. закінчила Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Викладач філософських дисциплін»

Кандидат філософських наук з 1983р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді при Київському державному університеті ім. Т.Г.Шевченка від 28 березня 1983 р. Диплом кандидата наук фс №005383.

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 42 роки, весь час у Кіровоградському національному технічному університеті (раніше – КІСМі, КДТУ).

Сфера наукових інтересів: Особливості детермінації різних сфер суспільства у їх взаємозв’язку.

Дисципліни: Філософія; Філософські проблеми наукового пізнання; Релігієзнавство.

 

Тупчієнко Микола Петрович

 кандидат історичних наук, доцент

 У 1987 р. закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Історія», кваліфікаційний рівень – Спеціаліст.

 Кандидат історичних наук з 2011 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 26.227.01 по захисту дисертацій при Інституті мистецтвознавства, фольклору та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України.

 Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 20 років, весь час у Кіровоградському національному технічному університеті.

 Сфера наукових інтересів: Археологія, етнографія та етнологія, історія культури та культурологія, історія релігії та релігієзнавство, філософія історії, історична психологія.

 Дисципліни: Архівознавство, Музеєзнавство; Етнографія України; Країнознавство; Документно-інформаційні комунікації; Конфліктологія; Теорія соціальних комунікацій; Конфліктологія комунікаційної сфери.

 

Мехеда Аліна Миколаївна

кандидат педагогічних наук, старший викладач

 У 2006 р. закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти», кваліфікаційний рівень - Історія, географія та краєзнавчо-туристична робота; за спеціальністю «Педагогічна освіта. Історія», кваліфікаційний рівень – Історія.

У 2010 р. закінчила Харківський державний університет за спеціальністю «Харчування та торгівлі, Товарознавство та експертиза в митній справі», кваліфікаційний рівень - Товарознавець-експерт.

У 2013 р. закінчила Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка за спеціальністю «Педагогіка. Методика середньої освіти», кваліфікаційний рівень - вчитель польської мови, літератури, зарубіжної літератури.

У 2013 р. закінчила Люблінський університет ім. Марії Кюрі (Польща) за спеціальністю «Методика навчання польської мови»

Кандидат педагогічних наук з 2013 р. дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К 23.053.02 Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

 Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 2 роки, Інститут розвитку людини, КНТУ

 Сфера наукових інтересів: Природоохоронний рух учнівської молоді, природоохоронне навчання та виховання, учнівська молодь, екологічна освіта й виховання, загальноосвітні навчальні заклади України.

 Дисципліни: Польська мова, Корпоративне управління, Ділова кореспонденція, Керування документацією, Методика викладання у Вищій школі, Інформаційно-аналітична діяльність.

Римар Сергій Петрович

старший викладач

У 1990р. закінчив Ленінградський державний університет за спеціальністю «Філософія», викладач філософії та соціально-політичних дисциплін.

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 24 роки, весь час у Кіровоградському національному технічному університеті.

Сфера наукових інтересів: Морально-філософськеосмислення проблеми особистісної деградації в умовах соціальної кризи.

Дисципліни: Соціологія; Політологія; Філософія; Основи психології і педагогіки; Релігієзнавство.

Головата Оксана Олександрівна

викладач

У 1996 р. закінчила Кіровоградський державний педагогічний інститут імені Володимира Винниченка за спеціальністю «Історія та народознавство», кваліфікаційний рівень – магістр.

 Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 19 років, весь час у Кіровоградському національному технічному університеті.

 Сфера наукових інтересів: теоретичні аспекти культури, історія української культури, історія розвитку вищої технічної освіти в Україні у 1861-1920 рр.

 Дисципліни: історія України, історія української культури, бібліографознавство, аналітико-синтетична обробка інформації.

 

Ліпатова Марина Валентинівна

викладач

У 1979 році закінчила Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна за спеціальністю «Російська мова та література». Після закінчення інституту працювала вчителем російської мови в ЗОШ №16 м. Кіровограда.

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти III - IV рівня акредитації – 32 роки, весь час у Кіровоградському національному технічному університеті

Сфера наукових інтересів: навчання іноземних студентів мовленнєвої діяльності.

Дисципліни: Російська мова як іноземна; Українська мова як іноземна.

 

Царук Антоніна Петрівна

викладач

У 1982 р. закінчила Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О.С.Пушкіна за спеціальністю «Російська мова і література».

У 2015р. закінчила аспірантуру за спеціальністю «Українська література» (Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка).

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІУ рівнів акредитації – 33 роки, весь час у Кіровоградському національному технічному університеті.

Сфера наукових інтересів: поетика художнього твору,  літературне краєзнавство.

Дисципліни: Українська мова як іноземна; Російська мова як іноземна.

 

Агура Ірина Василівна

старший лаборант

У 1998 році закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка за спеціальністю «Українська мова та література».

У 2010 році закінчила аспірантуру зі спеціальності 10.01.01 – українська література.

За внутрішнім сумісництвом працюю викладачем кафедри.

Сфера наукових інтересів: літературознавство; інновації в лексиці української мови

Дисципліни: Українська мова за професійним спрямуванням; Діловий етикет; Діловодство.