Ми у соціальних мережах:

КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Миценко Іван Михайлович
Завідувач кафедрою 
доктор економічних наук, професор,
академік Академії економічних наук України

Діяльність кафедри міжнародної економіки спрямована на підготовку елітних кадрів нового покоління, конкурентноздатних на ринку праці. Кафедра була заснована в 2000 р. З перших днів вона активно співпрацює з провідними вузами України, вітчизняними та іноземними підприємствами, навчальними закладами Англії, Франції, Німеччини, Польщі, Білорусії, Росії. Особлива увага при підготовці фахівців з міжнародної економіки приділяється вивченню іноземних мов, вільне володіння якими дає змогу кожного року чималій кількості студентів кафедри продовжувати навчання за кордоном, проходити стажування на іноземних підприємствах та установах. Таке навчання та стажування дає змогу формуватися висококваліфікованим фахівцям.

По закінченню навчання випускники працевлаштовуються на підприємствах, в установах, організаціях всіх форм власності, а також зарубіжних торгових представництвах, у фінансово-кредитних установах, товарних і фондових біржах та інших підприємствах.

Кафедра активно проводить наукову роботу, результатом якої є видання наукових монографій, публікацій наукових статей та участь в міжнародних та всеукраїнських конференціях з питань розвитку світової економіки та розширення зовнішньоекономічних зв’язків України. Наукові розробки використовуються в навчальному процесі при викладанні фахових дисциплін.

За період навчання майбутні фахівці вивчають досить широкий спектр дисциплін, серед яких слід виділити: бухгалтерський облік та аудит, облік зовнішньоекономічної діяльності, облік та аудит в зарубіжних країнах, економіка підприємств, зовнішньоекономічна діяльність підприємств, управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств, оподаткування зовнішньоекономічної діяльності, економічний аналіз, аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств, митна справа, міжнародна економіка, біржова діяльність, фінанси, міжнародні фінанси, валютні операції, міжнародні розрахунки, міжнародний страховий та банківський бізнес, інвестування, міжнародна інвестиційна діяльність, комп’ютерні технології в міжнародному бізнесі, міжнародне економічне право та інші, що дає змогу майбутньому фахівцеві стати конкурентноздатним не лише на національному, а й міжнародному ринку праці.

Невід’ємною складовою для підтримки та розвитку ділових відносин між суб’єктами господарювання вкрай необхідним є знання іноземної мови, тому нами враховано цю особливість і передбачено вивчення іноземних мов. Впродовж п’яти років студентами обов’язково вивчаються дві іноземні мови з запропонованих трьох (англійська, німецька, французька).

У навчальному процесі застосовуються новітні методики викладання, що дає змогу майбутньому фахівцеві легко засвоїти теоретичні матеріали, які знаходять своє практичне втілення не лише на підприємствах України, а й інших країн. Слід відмітити, що студенти мають змогу щорічно проходити практику та стажування в Англії, Франції, США та Канаді.

Підготовка фахівців здійснюється з урахуванням вимог Болонського процесу та національної системи освіти. При цьому враховуються побажання студентів щодо вибору вивчення дисциплін, що дає їм змогу продовжувати навчання за кордоном.

Показовим прикладом цього є співпраця кафедри з університетами Франції, Німеччини, Англії. Найбільш активно кафедра розвиває відносини з французьким університетом м. Лімож, тональність яким упродовж шести років надають наші дружні стосунки. Результатом такої співпраці є можливість наших студентів продовжувати навчання в магістратурі. Не виключенням є і цей рік. Троє наших студентів пройшли відбір і зараз навчаються в цьому університеті.


Наші магістри

Тут Ви можете переглянути сайт кафедри.