Ми у соціальних мережах:

Кафедра економіки та підприємництва

Семикіна Марина Валентинівна

Завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор

У 1985 р. закінчила Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка. Працювала економістом підприємства, викладачем технікуму, на громадській роботі,  інспектором управління кадрів та соціальних питань Міністерства зовнішньоекономічних зв’язків і торгівлі України, у комерційному банку.

У 1996 р. закінчила аспірантуру КІСМу і захистила кандидатську дисертацію. У 2005 р. після закінчення докторантури Інституту економіки НАН України захистила докторську дисертацію, в цьому ж році присвоєно вчене звання професора.

Працюючи в КНТУ, пройшла сходинки асистента, старшого викладача, доцента, професора. У 2005-2007 pp. – декан факультету економіки та менеджменту КНТУ, з 2008 р. – завідувач кафедри економіки та організації виробництва КНТУ.

Підготувала 15 кандидатів економічних наук.

Сфера наукових інтересів – мотивація праці, трудовий потенціал, соціально-трудові відносини, конкурентоспроможність у сфері праці, ефективна зайнятість.

Навчальні дисципліни: економіка праці та соціально-трудові відносини, економіка та організація торгівельних підприємств, інтелектуальний бізнес, соціальна відповідальність.

За здобутки у науковій діяльності відмічена Почесними грамотами МОН України, Федерації профспілок Кіровоградської області, нагороджена Знаком «За наукові досягнення», Знаком «Відмінник освіти України».

Автор понад 300 публікацій, зокрема 13 монографій, 5 навчальних посібників.

Google Академія ORCID

 

Журило Ірина Валентинівна

кандидат економічних наук, доцент

Закінчила Харківський інженерно-економічний інститут (1987 р.). Працювала економістом на підприємствах машинобудівної галузі. З 1991 року працює в КНТУ на посадах асистента, викладача, доцента кафедри економіки та організації виробництва.

У 2005-2007 pp. – заступник декана факультету економіки та менеджменту КНТУ.

Сьогодні Ірина Валентинівна активно працює у складі методичної комісії кафедри.

Автор понад 40 наукових праць, зокрема, монографії та методичних розробок.

Сфера наукових інтересів: стратегічне управління, підвищення конкурентоспроможності підприємств, ціноутворення.

Дисципліни:    економіка підприємства, проектний аналіз, організація та планування виробництва, ціноутворення, логістика, стратегія підприємства

Google Академія ORCID

 

Харченко Ігор Валерійович

кандидат економічних наук, доцент

У 1981 році закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування.

З 1984-го по 1991-й рік – асистент кафедри економіки та організації виробництва, зараз –доцент кафедри.

Організатор наукових конференцій кафедри та студентських олімпіад.

Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць, зокрема, одного навчального посібника.

Сфера наукових інтересів: передові методи організації виробництва, стратегія управління підприємством.

Дисципліни: стратегія підприємства, стратегічне управління підприємством, економіка будівництва, організація, планування та управління виробництва, основи виробничих відносин, планування та управління, економіка підприємства, прогресивні методи організації виробництва, економічне управління підприємством.

Google Академія ORCID

 

Сисоліна Наталія Петрівна

кандидат економічних наук, доцент

У 1989 році закінчила Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю “Сільськогосподарські машини” (диплом з відзнакою), у 1996 році – за спеціальністю “Облік і аудит”. З 1989 по 1994 pp. працювала в Кіровоградському проектно-конструкторському інституті. В КНТУ та на кафедрі працює з 1994 р. (на посадах асистента, старшого викладача, з 2004 р. – доцент кафедри).

Кандидат економічних наук з 2003 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України.

Автор понад 80 наукових праць та 1 авторського свідоцтва.

Сфера наукових інтересів – мотивація ефективної праці персоналу, дослідження економічної ефективності нової техніки, механізми розвитку інноваційної діяльності підприємства.

Дисципліни: планування і контроль на підприємстві; потенціал і розвиток персоналу; управління потенціалом підприємства; економіка та організація діяльності об’єднань підприємств; інформаційне забезпечення підприємницької діяльності; менеджмент персоналу; паблік рілейшнз, економіка та організація с/г виробництва; управління підприємством.

Google Академія ORCID

 

Чумаченко Ольга Сергіївна

кандидат технічних наук, доцент

Закінчила Кіровоградський національний технічний університет  за спеціальністю “Обладнання для обробки металів тиском”, освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр. Навчалась в аспірантурі, працювала асистентом кафедри обробки металів тиском та ливарного виробництва.

Друга вища освіта за спеціальністю “Економіка підприємства”

Кандидат технічних наук з 2002 р. за спеціальністю 05.03.07 – процеси фізико-технічної обробки. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді НТУУ “Київський політехнічний інститут”

 З 2002 року по теперішній час – викладач кафедри “Економіка та організація виробництва” (працювала на посадах асистента, старшого викладача, на даний час – доцент кафедри).

Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

 Сфера наукових інтересів: економіка та передові методи організації виробництва, нові енергозберігаючі технології обробки металів, електроерозійна обробка

 Дисципліни: управління проектами, моделювання в управлінні соціально-економічними системами, обгрунтування господарських рішень, інформаційні системи і технології на підприємстві, організація виробництва, економіка підприємства.

Google Академія ORCID

 

Романюк Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент

Закінчила Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю “Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструмент”.

Друга вища освіту за спеціальністю “Фінанси”.

Захистила кандидатську дисертацію у 2008 році, за спеціальністю 08.00.04. – економіка та управління підприємствами (переробна промисловість) в Інституті економіки промисловості НАН України, м. Донецьк.

Сфера наукових інтересів: конкурентоспроможність підприємства, стратегія управління персоналом.

Дисципліни:    економіка підприємства; організація та планування виробництва, управління підприємством; конкурентоспроможність підприємства.

Google Академія ORCID

 

Збаржевецька Людмила Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент

Закінчила у 1995 р. Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування  за спеціальністю “Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності”, освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст.  

 З 2008 року по теперішній час – викладач кафедри “Економіка та організація виробництва” (працювала на посадах асистента, старшого викладача, на даний час – доцент кафедри).

Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць, зокрема, одного навчально-методичного посібника.

 Сфера наукових інтересів: економіка аграрного виробництва, інноваційна діяльність підприємств

 Дисципліни: економічна діагностика; економіка та організація торгівельного підприємства; організація і планування сільськогосподарського виробництва; економіка, підприємництво, менеджмент; економіка та організація агропромислових формувань; оцінка діяльності підприємств та його підрозділів

Google Академія ORCID

 

Бугайова Марія Вікторівна

кандидат економічних наук, доцент

Закінчила Кіровоградський національний технічний університет у 2008 р. за спеціальністю “Міжнародна економіка”. Отримала диплом магістра.

З 2008 р. по 2011 рр. навчалась в аспірантурі за спеціальністю 08.00.07 “Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика”.

У 2008-2009 рр. – асистент кафедри економічної теорії та права КНТУ

З 2012 р. – кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.05 “Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка”. Тема дисертаційного дослідження “Розвиток механізму трудоресурсного забезпечення регіону”

З 2010 р. – викладач кафедри економіки та організації виробництва (працювала асистентом, старшим викладачем, в теперішній час – доцент)

Сфера наукових інтересів: інноваційний розвиток підприємства, розвиток трудового потенціалу регіону

Дисципліни: університетська освіта, підприємництво та бізнес культура, ведення ділових бесід та переговорів, самоменеджмент, економіка та організація інноваційної діяльності, комерційна діяльність, інноваційний розвиток підприємства, глобальна економіка, економіка праці та соціально-трудові відносини

Google Академія ORCID

 

Нісфоян Сергій Сергійович

кандидат економічних наук, старший викладач

У 2001 р. закінчив Кіровоградський національний  технічний університет за спеціальністю “Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання”  і отримав кваліфікацію інженера-механіка, (диплом з відзнакою), освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр.

У 2011 р. закінчив Кіровоградський національний  технічний університет та отримав другу вищу освіту  за спеціальністю “Економіка підприємства”

У 2014 р. захистив дисертацію у спеціалізованій вченій раді Харківського національного економічного університету імені С. Кузнеця за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

З 2002 року по теперішній час – викладач кафедри “Економіка та організації виробництва” (працював на посаді асистента,  на даний час – старший викладач).

Сфера наукових інтересів: управління витратами  підприємства та організація виробництва.

Дисципліни: організація виробництва, управління витратами, економіка будівництва, основи виробничих відносин, планування та управління, економіка підприємства, організація, планування та управління підприємством, економіка і  організація автомобільного господарства, управління витратами.

Google Академія ORCID

 

Резніченко Ольга Олександрівна

викладач

У 1983 р. закінчила Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю “Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструмент”. Працювала асистентом кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки.

У 2001 р. отримала другу вищу освіту за спеціальністю “Облік і аудит”.

З 1998 р. – викладач кафедри економіки та організації виробництва.

З 2002 р. є лідером профспілкової організації кафедри.

Автор понад 40 наукових праць з питань економіки підприємства.

Сфера наукових інтересів: професійний та соціальний розвиток персоналу, управління людськими ресурсами та трудовим потенціалом.

Дисципліни: економіка підприємства, внутрішній економічний механізм підприємства, контролінг, економіка та організація сільськогосподарського виробництва

Google Академія ORCID

 

Полтавець Михайло Миколайович

викладач

У 1997 р. закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю “Електропостачання та електрозбереження”.

У 2004 р. отримав другу вищу освіту за спеціальністю “Економіка підприємства”.

На кафедрі економіки та організації виробництва працює з 2000 р. – асистентом, зараз – викладачем.

Є активним організатором профорієнтаційної діяльності кафедри.

Має понад 20 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: конкурентоспроможність підприємств.

Дисципліни: електронна комерція, економіка та організація виробництва, прогнозування та планування енергетики, автоматизація планово-економічних розрахунків, організація виробництва та маркетинг

Google Академія ORCID

 

Савеленко Григорій Володимирович

асистент

У 2001 р. закінчив КІСМ за спеціальністю “Енергетика сільського господарства”.

На кафедрі працює з 2001 р. на посаді асистента.

Автор 18 наукових статей, 9 методичних розробок.

Наукові інтереси – автоматизація планово-економічних розрахунків на підприємстві, електронна комерція, економіка підприємства.

Дисципліни: електронна комерція, автоматизація планово-економічних розрахунків, організація та планування в сільському господарстві, пакети прикладних програм, економіка та організація виробництва ІОЦ, організація, планування та управління

Google Академія ОRCID

 

Онищук Михайло Сергійович

Фахівець І категорії

У 2006 р. закінчив КНТУ за спеціальністю “Системне програмування”. На кафедрі економіки та організації виробництва працює з 2007 р. Має одну публікацію у збірнику наукових праць кафедри.

 

Яворська Тетяна Аркадіївна

старший лаборант

На кафедрі працює з 1996-го року.

У 2001 р. здобула вищу освіту за спеціальністю “Облік і аудит”. На кафедрі поєднує організаційно-технічну роботу з викладацькою.

Багато зусиль прикладає для вдосконалення організації навчального процесу та методичного забезпечення діяльності кафедри.

Наукові інтереси – проблеми вдосконалення планування розвитку підприємств.

Автор 5 наукових праць та однієї методичної розробки.